Velkommen til Rønne Jagtforening

 
4. apr. 2024 20.02
4. apr. 2024 19.23

Nyheder fra Kreds 8

08.04.2024
Der blev vist flot hundearbejde ved SJD´s forårsmarprøver i weekenden d. 6 og 7 april 2024
19.03.2024
Orla Hansen er kredsens nye hovedbestyrelsesmedlem.
06.02.2024
Stort fremmøde til Jægerrådsmødet d. 5-2-2024 i Nyvest Centret. Over 80 af kredsens medlemmer var mødt frem. Orla Hansen Allinge, indstillet til nyt HB medlem, som afløser for Henrik Frost Rasmussen
29.12.2023
Der blev igen i år opmålt bornholmske guldbukke, ved Danmarks jægerforbunds trofæ opmåling d. 27 og 28 november 2023.
23.11.2023
Fin tilslutning og stor spørgelyst da kreds 8 Bornholm afholdt efterårsmøde om vildtforvaltning og jagttidsrevision

Nyheder fra DJ

16. apr. 2024
1. marts 2024 fremsatte Alternativet et beslutningsforslag vedr. forbud mod udsætning af fuglevildt til jagt i Danmark. Forslaget førstebehandles i dag i Folketinget.
16. apr. 2024
Deltag i vores fotokonkurrence og vind præmier. Hver måneds vinder går videre til konkurrencen om at blive årets foto i Jæger.
15. apr. 2024
Har du en riffel, som du ønsker at benytte til både jagt og sportsskydning i en skytteforening, så kræver det to særskilte tilladelser.
15. apr. 2024
PAC indfører ny procedurer for samtykke til gæstejagttegn, for at sikre at udenlandske jægere opfylder samme krav som danske jægere. MST opfordrer til at søge i god tid.
12. apr. 2024
Med et selvstændigt medlemskab af verdens største naturbeskyttelsesorganisation sikrer DJ sig adgang til politiske drøftelser om f.eks. rødlister på globalt plan.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/