Rønne Jagtforenings ordinære generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2024.

Fremmødt til generalforsamlingen var 11 medlemmer.
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
 
Pkt.1.
 • Valg af dirigent – Mads Noltensmejer.
Pkt.2. Aflæggelse af formandsberetning 2023-24.
 
Formanden Ole Auene Jacobsen berettede om jagt-året, som startede i januar med Dåvildtjagt i plantagen, desværre var ingen som ville prøve muligheden i år.
 
Det gik bedre til Bukkejagten, her var der 4 som meldte sig. Der blev nedlagt 2 bukke i første periode, og 1 buk i anden periode.
 
Igen i år var der mulighed for at komme på flugtskydebanen på Raghammer med Mads David Pilborg-Jørgensen som instruktør. Desværre var der kun tilslutning til den første gang, hvor der blev hygget både med krudt, lerduer og smørrebrød. Den anden gang var der kun tilmelding af medlemmer i bestyrelsen, heldigvis stødte et par medlemmer til, som var på banen i forvejen, desværre valgte kassereren smørrebrødet fra.
 
Efterårs jagterne sammen med de to andre jagtforeninger i Rønne gik også godt. Der er blevet nedlagt i alt på de tre jagter: 9 rådyr (1 Bukke, 7 råer og 1 lam), 9 snepper, 4 harer og 2 duer. 
Tilmeldingen til disse jagter lå på ca. 30 jægere til første jagt, på grund af sygdom ca. 20 til anden og ca. 30 til tredje jagt.
 
Formanden kunne desuden oplyse at i år blev de tre foreninger enige om at yde et tilskud til Rønne Jagtudvalg, på kr. 50,- pr. medlem i hver forening. 
 
Efterårets jagter i 2024/2025, er planlagt i jagtudvalget til:
 
 1. tirsdag d. 29.oktober 2024. kl.09.00 
 2. fredag d. 15. november 2024. kl. 09.00
 3. tirsdag d. 10. december 2024. kl.09.00
 
En af grundene til at der ikke bliver afholdt plantagejagt i januar 2025, er at der muligvis vil blive afholdt en trykjagt på dåkalv i januar i stedet for almindelig riffeljagt, da der ikke har været den store tilmelding til dette. Det vil dog først blive besluttet ved de første møder i Rønne Jagtudvalget.
Dette emne affødte en debat om, hvorvidt der var for meget uro i Rønne Plantage til dette eller ej, og om Plantagen var stor nok til det.
 
Formandens beretning blev godkendt derefter.
 
Pkt.3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 
Kasserer Stig Wridt fremlagde et regnskab med underskud, dog som beregnet da som formanden havde berettet, med et fælles tilskud til Rønne Jagtudvalg.
 
Kassereres regnskab blev derefter godkendt uden bemærkninger.
  
 
Pkt.4. Indkommende forslag.
Der var ikke modtaget nogen forslag.
 
Pkt.5. Fastlæggelse af kontingent.
Forbliver uændret kr. 100 pr. medlem.
 
Pkt.6. Valg af Kasserer.
Stig Søren Wridt genvalgt og forsætter som kasserer.
 
Pkt.7. Valg af bestyrelsesmedlem.
Mikael Bohn genvalgt og forsætter som bestyrelsesmedlem.
 
Pkt.8. Valg af suppleanter.
Henrik Johansen genvalgt og forsætter som suppleant.
 
Pkt.9. Valg af revisor.
Svend-Erik Larsen genvalgt og forsætter som revisor.
 
Pkt.10. Evt.
Brian spurgte om et par stiger kunne flyttes, da det var svært at se noget i nuværende placering, Henrik gjorde opmærksom på at man burde efterse stigerne i plantagen, da de var af ældre dato. Formanden lovede at efterkomme det.
 
Formand kom ind på nogle af de emner der havde været til kredsmødet. Der vil være øget fokus på regulering, og især om reglerne bliver fuldt, det næste emne var om biodiversiteten og hvad er det, der er forskel på hvad ”storbys” befolkningen og dem fra landet mener. Vores formand Claus Lind Christensen i DJ er i gang med at finde ud af hvad fælles betegnelsen er så alle ved hvad det er.
Fredninger var også oppe ved at vende, samt fokus på udsætning især ænder og fasaner. Medlemmerne fik derefter en god dialog om disse emner.
Mads N. ønskede at der også kom en dialog om vandhuller og pleje af dem, om der var mulighed for et samarbejde imellem forbundet, landmændene og kommunen.
 
Dirigent Mads Noltensmejer nedlægger sin hverv, med at rose forsamlingen, for god ro og orden. Formand Ole Jacobsen takkede derefter Mads for sit arbejde som dirigent og belønnede ham med ham et flaske rødvin.
 
Næste punkt var uddeling af pokaler til:
 
Årets buk skudt med riffel.
 
 Nomineret:
 • Ole Auene Jacobsen med en flot seksender, som var skudt privat.
 • Per Gösta Jacobsen med en seksender, som var skudt privat.
 
Ved afstemning vandt Ole Auene Jacobsen, som løb med titlen og pokalen.
 
Stort TILLYKKE til vores formand Ole Auene Jacobsen.
 
Årets efterårsbuk skudt med hagl.
 
Ingen kandidater.
 
Årets kragejæger.
 
Mikael Bohn, som løb med titlen
 
Efter maden blev der udtrukket 3 pladser til plantagejagt i Rønne Plantage 2024.
 
De heldige jægere blev Per Gösta Jacobsen, Kim Von Müller og Stig Søren Wridt
 
STORT TILLYKKE, samt knæk & bræk.
 
 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og med en dejlig omgang smørrebrød.


 
 
 
 
 
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/