Invitation til Danmarks Jægerforbunds møde på Bornholm, om vildtforvaltning og jagttidsrevision.

7. nov. 2023 -- Tilføjet af : admin

hjort.jpeg

Invitation til Danmarks Jægerforbunds møde på Bornholm,om vildtforvaltning og jagttidsrevision.


Onsdag d. 22. november 2023 kl. 19:00 – 21:30


Nyvest Centret Kirkevej 6, 3720 Aakirkeby


Formål:
Er at sætte fokus på vildtforvaltning i dansk og internationalt perspektiv, og de udfordringer det indeholder. Samtidig vil vi informere om jagttidsprocessen, og derigennem sikre lokal inddragelse og ejerskab overfor revisionen af jagttiderne.

Møderne afholdes i løbet af efteråret i alle kredsene, og det er er det stedlige hovedbestyrelsesmedlem i hver kreds, som er vært.

Indhold: Følgende emner skal drøftes:

  • Jagttidsprocessen – hvad sker der i processen og hvem gør hvad?
  • Arterne – hvad er status og hvad er mulighederne?
  • Det faglige biologiske grundlag for fastsættelse af jagttider.
  • Udfordringer med levestederne, og mangel på velfungerende økosystemer på land og marineområder.
  • Input til arter der ønskes jagttid på - dog under forudsætning af at der juridisk, biologisk og etisk er grundlag for det.
  • Bestandsovervågning - behov for at styrke dataindsamlingen, så vi kan dokumentere jagtens bæredygtighed og vi opfylder eventuelle forvaltningsmål.
  •  

Målgruppen:

Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende på Bornholm

Forplejning:

Danmarks Jægerforbund er vært ved kaffe og kage.


Tilmelding foretages ved tryk på dette link:

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/